Trang chủ » Tin tức » Giấy đi đường mới kiểm soát lưu thông trong lộ trình bình thường từ 20/09/2021 tại Đồng Nai
Giấy đi đường mới kiểm soát lưu thông trong lộ trình bình thường từ 20/09/2021 tại Đồng Nai

Giấy đi đường mới kiểm soát lưu thông trong lộ trình bình thường từ 20/09/2021 tại Đồng Nai

11339

Giấy đi đường mới trong thời gian thực hiện lộ trình bình thường mới đã được UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn tại văn bản số 11339/UBND-KGVX, V/v tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo lộ trình, các bước thực hiện kế hoạch việc di chuyển, tham gia lưu thông sẽ được từng bước bình thường mới. Để thống nhất thực hiện việc quản lý, tham gia lưu thông, đi lại theo kế hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hướng dẫn như sau:

 1. Khuyến khích người dân:

Cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin.

 1. Việc tham gia lưu thông, đi lại

  • Đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh
   • Có tỷ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 01 liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 15*)
  • Giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã của toàn bộ người dân đang thường trú/tạm trú trên địa bàn quản lý; cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường (mẫu kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi lại giữa các xã vùng xanh trong địa bàn huyện, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
  • Giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường (mẫu kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh trong tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện do Thủ trưởng đơn vị cấp Giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

giấy đi đường mới

 • Có tỷ lệ từ 60% đến 70% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 01 liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 19*) hoặc trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 01 liều vắc-xin (áp dụng Bình thường mới*)
 • Giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã, nội bộ huyện của toàn bộ người dân đang thường trú/tạm trú trên địa bàn quản lý.
 • Giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường (mẫu kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh thuộc tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác huyện do Thủ trưởng đơn vị cấp Giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

 • Đối với cấp huyện, cấp xã vùng đỏ, cam, vàng (áp dụng Chỉ thị 16* và siết chặt việc tham gia lưu thông)
 • Người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác).
 • 100% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin.
 • Tiếp tục thực hiện việc tham gia lưu thông, đi lại theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021, Văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021, Văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 08/9/2021.
 • Các Giấy đi đường đã được cấp trước ngày 20/9/2021 theo mẫu tại các văn bản nêu trên phải nộp bản photo (giấy đi đường cũ) kèm Giấy đi đường mới đã được điền đầy đủ thông tin đến cơ quan, đơn vị đã cấp hoặc đơn vị là đầu mối tiếp nhận để được kiểm tra, cấp lại Giấy đi đường mới; quy trình cấp lại giấy đi đường mới vẫn áp dụng theo các văn bản trên và hướng dẫn của Công an tỉnh. (Cho phép sử dụng Giấy đi đường cũ đến hết ngày 22/9/2021)

Giao Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tổ chức việc cấp, kiểm tra việc sử dụng Giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo Văn bản số 10569/UBND- KGVX ngày 31/8/2021, Văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021 và Văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh.

 • Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, cấp Giấy đi đường theo các văn bản trên và hướng dẫn của UBND tỉnh.
 • Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã vùng đỏ, cam, vàng thực hiện việc cấp Giấy đi đường, Giấy đi chợ; giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng… thuộc địa bàn quản lý theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh (đã nêu trên).
 1. Sở Giao thông Vận tải

 • Tiếp tục thực hiện việc cấp, quản lý Giấy nhận diện phương tiện luồng xanh có mã
 • Phối hợp Sở Công Thương cấp mã QR đối với shipper (shipper chỉ được hoạt động trên phạm vi một huyện).
 • Danh sách phương tiện luồng xanh có mã QR và shipper gửi Công an tỉnh để phục vụ theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.
 1. Hiệu lực của Giấy đi đường

Giấy đi đường được cấp theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản này có hiệu lực theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19; định kỳ 07 ngày (01 chu kỳ), theo đánh giá lại của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai để áp dụng các biện pháp tham gia lưu thông phù hợp khi có sự thay đổi màu vùng ở cấp xã, cấp huyện.

(Nếu mức nguy cơ ở cấp xã, cấp huyện vẫn không thay đổi hoặc thay đổi nhưng vẫn là vùng đỏ, cam, vàng thì được tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp, không cần cấp lại giấy mới)

Tải về văn bản và biểu mẫu giấy đi đường tại đây