Trang chủ » Tin tức » Công văn số 9299/UBND-KGVX – Chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp
Công văn số 9299/UBND-KGVX – Chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp

Công văn số 9299/UBND-KGVX – Chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp

9299/UBND-KGVX
Công văn số 9299/UBND-KGVX

Ngày 05/08/2021, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản Số 9299/UBND-KGVX về việc Xử lý trường hợp Doanh Nghiệp, cơ sở kinh doanh đề nghị chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp. Theo đó các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện việc chấm dứt thực hiện phương án 3 tại chỗ phải thực hiện các công việc như sau:

  • Thực hiện báo cáo cho Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Đồng Nai hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp Đồng Nai (Đối với doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) và UBND các huyện, Thành phố Nơi Doanh Nghiệp hoạt động để nắm thông tin, xử lý theo quy định và Chờ chấp thuận của các cơ quan trên.
  • Doanh nghiệp tiến hành xét nghiệm Covid cho toàn bộ Lao Động, Người lao động chỉ được phép rời doanh nghiệp khi có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày và được sự đồng ý tiếp nhận của UBND cấp Huyện, Thành Phố.
  • Trường hợp có lao động Dương tính với Covid, yêu cầu Doanh Nghiệp tuyệt đối không được để người lao động rời doanh nghiệp và thực nghiêm văn bản số 9052/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh.

Người đứng đầu doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật (để dịch lây lan sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự) nếu cho người lao động về mà không tuân thủ đầy đủ quy định tại văn bản.

Hướng Dẫn của sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện xét nghiệm khi chấm dứt chấm dứt 3 tại chỗ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai theo công văn số 6411/SYT-NV ngày 05/08/2021.

    • Gửi văn bản đề nghị cho người lao động rời khỏi doanh nghiệp khi đang thực hiện phương án 3 tại chỗ
    • Danh sách lao động rời khỏi doanh nghiệp và giấy xét nghiệm âm tính (Test nhanh hoặc PCR) còn thời hạn 72H
    • Gửi các mục trên vào địa chỉ phòng lao động thương minh xã hội hoặc hộp thư điện tử

 

Tải về Văn bản số 9299/UBND-KGVX ngày 05/08/2021.

Tải về công văn số 1115/UBND-KGVX ngày 03/08/2021

Xem thêm: