Trang chủ » Tin tức » Công văn 9260/UBND-KGVX – UBND tỉnh Đồng Nai
Công văn 9260/UBND-KGVX – UBND tỉnh Đồng Nai

Công văn 9260/UBND-KGVX – UBND tỉnh Đồng Nai

9260/ubnd-kgvx

 

Ngày 03/08/2021, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành văn bản số 9162/UBND-KGVX nhằm tăng cường việc thực hiện các biện pháp di chuyển trong thời gian dãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ, Tuy nhiên qua kiểm tra rà soát, vẫn còn tình trạng một số đơn vị cấp giấy đi đường không đúng đối tượng. Để tiếp tục kiểm tra, rà soát việc tham gia giao thông trong thời gian dãn cách xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn số 9260/UBND-KGVX với chỉ đạo như sau:

  1. Đối với người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh theo mục 4 chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/07/2021: Tiếp tục thực hiện theo mục 1.2 Văn bản số 9162/UBND-KGVX ngày 03/08/2021.
  2. Đối với người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động theo mục 4 chỉ thị, Các đơn vị tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung tại đơn vị, cấp thẻ đeo đóng dấu xác nhận, tổng hợp danh sách người lao động cần thiết phục vụ những nhiệm vụ cấp bách (Không quá 40% tổng số lao động tại đơn vị) gửi về UBND xã, Phường, Thị trấn để được cấp giấy đi đường.

Như vậy, Để có giấy đi đường trong thời gian thực hiện chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị kinh doanh cần thực hiện các công việc sau:

  • Giảm số lượng tập trung tại đơn vị, Không quá 40% tổng số lao động.
  • Cấp thẻ đeo có đóng dấu xác nhận của đơn vị.
  • Lập Danh sách những người lao động cần xin giấy đi đường và gửi về UBND cấp Xã, Phường, Thị Trấn để được cấp. ( Giấy đi đường theo công văn 9260/UBND-KGVX có thêm mục xác nhận của Chủ tịch UBND Xã/Phường/Thị Trấn)
Tải về toàn văn văn bản Công văn số 9260/UBND-KGVX ngày 04/08/2021
Tải về toàn văn văn bản Công văn số 9162/UBND-KGVX ngày 03/08/2021
Công văn 2574/KCNĐN-LĐ – Danh sách phân bổ vacxin covid cho công ty thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem thêm