Trang chủ » Tin tức » Công văn 10569/UBND-KGVX- Tỉnh Đồng Nai Tiếp tục giãn cách xã hội
Công văn 10569/UBND-KGVX- Tỉnh Đồng Nai Tiếp tục giãn cách xã hội

Công văn 10569/UBND-KGVX- Tỉnh Đồng Nai Tiếp tục giãn cách xã hội

Công văn 10569/UBND-KGVX

Ngày 31/08/2021, Bà Nguyễn Thị Hoàng -Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Công văn 10569/UBND-KGVX, V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án:

  • Phương án 1: “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại

chỗ).

  • Phương án 2: “01 cung đường, 02 địa điểm” (“01 cung đường” là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, “02 địa điểm” là nơi lưu trú tập trung người lao động của từng doanh nghiệp riêng biệt và nơi sản xuất của doanh nghiệp).
  • Phương án 3: Linh động áp dụng cùng lúc 02 phương án nêu trên.

Thời gian áp dụng từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Về việc cấp giấy đi đường

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp số lượng và danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường, điền đầy đủ thông tin trên mẫu Giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 03, 04 kèm theo) gửi về Công an tỉnh/huyện trước ngày 05/9/2021 để phối hợp cấp, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định (mẫu danh sách đề nghị cấp giấy kèm theo), cụ thể:

  • Các đơn vị cấp tỉnh gửi qua Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.
  • Các đơn vị cấp huyện, cấp xã gửi về Công an cấp huyện.
  • Các doanh nghiệp gửi về Công an cấp huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở tại các huyện

Công văn 10569/UBND-KGVX

Thống nhất áp dụng mẫu Giấy đi đường mới bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 07/9/2021. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Công an tỉnh/huyện nhưng chưa có Giấy đi đường theo mẫu mới thì tạm thời vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ (theo Văn bản số 9162/UBND-KGVX ngày 03/8/2021, Văn bản số 9260/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh) nhưng chỉ được sử dụng đến 8h00 ngày 07/9/2021.

Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Công Thương cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung sau:

  • Cấp giấy đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chia khung giờ cụ thể tránh việc tập trung đông; mỗi hộ gia đình chỉ được cấp 01 phiếu đi chợ/01 tuần; phiếu đi chợ phải thể hiện được thông tin các điểm mua sắm trong nội bộ xã, phường, thị trấn.
  • Cấp giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng để lưu thông trên địa bàn hoạt động của xã, phường, thị trấn.

 Tải về các biểu mẫu và toàn bộ Công văn 10569/UBND-KGVX- Tỉnh Đồng Nai (file Word)

Update ngày 04/09/2021 về hướng dẫn của công an tỉnh Đồng Nai và Công An TP Biên Hòa về việc cấp giấy đi đường:

Văn bản hướng dẫn các đối tượng được cấp giấy đi đường tại Đồng Nai của công an Tỉnh Đồng Nai 

Văn bản hướng dẫn các đối tượng được cấp giấy đi đường tại địa bàn Thành Phố Biên Hòa