Trang chủ » Văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi từ 01/08/2022

Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi từ 01/08/2022

Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước […]

Chi tiết

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số […]

Chi tiết

Các công ty bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính

Các công ty bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính

Cơ sở pháp lý quy định các công ty bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính Nghị định số 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm Toán Độc Lập ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012; Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng […]

Chi tiết

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu […]

Chi tiết

Mức phạt chậm nộp tiền thuế năm 2021

Mức phạt chậm nộp tiền thuế năm 2021

Cơ sở pháp lý quy định liên quan đến việc chậm nộp tiền thuế Luật Quản lý thuế năm 2019; Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo […]

Chi tiết