Trang chủ » Tin tức
Tin tức

Tin tức

Giấy đi đường mới kiểm soát lưu thông trong lộ trình bình thường từ 20/09/2021 tại Đồng Nai

Giấy đi đường mới kiểm soát lưu thông trong lộ trình bình thường từ 20/09/2021 tại Đồng Nai

Giấy đi đường mới trong thời gian thực hiện lộ trình bình thường mới đã được UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn tại văn bản số 11339/UBND-KGVX, V/v tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới. Theo lộ trình, các […]

Chi tiết

Công văn 10569/UBND-KGVX- Tỉnh Đồng Nai Tiếp tục giãn cách xã hội

Công văn 10569/UBND-KGVX- Tỉnh Đồng Nai Tiếp tục giãn cách xã hội

Ngày 31/08/2021, Bà Nguyễn Thị Hoàng -Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Công văn 10569/UBND-KGVX, V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị […]

Chi tiết

Công văn số 9299/UBND-KGVX – Chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp

Công văn số 9299/UBND-KGVX – Chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp

Ngày 05/08/2021, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản Số 9299/UBND-KGVX về việc Xử lý trường hợp Doanh Nghiệp, cơ sở kinh doanh đề nghị chấm dứt thực hiện phương án lưu trú tại Doanh nghiệp. Theo đó các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện việc chấm dứt thực hiện phương […]

Chi tiết

Công văn 9260/UBND-KGVX – UBND tỉnh Đồng Nai

Công văn 9260/UBND-KGVX – UBND tỉnh Đồng Nai

  Ngày 03/08/2021, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành văn bản số 9162/UBND-KGVX nhằm tăng cường việc thực hiện các biện pháp di chuyển trong thời gian dãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ, Tuy nhiên qua kiểm tra rà soát, vẫn còn tình trạng một số […]

Chi tiết

công văn 8423/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 20/07/2021

công văn 8423/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 20/07/2021

Công văn số 8423/UBND-KGVX – Áp dụng 3 tại chỗ đối với 7 huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tóm tắt Nội dung của công văn 8423/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai như sau: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị  16 của Thủ tướng chính phủ, […]

Chi tiết

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Bước chuyển mình cho nền kinh tế nước nhà Đổi mới tư duy quản lý kinh tế bắt đầu diễn ra mạnh sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI vào tháng 12 năm 1986. Một trong những tư duy quản lý đã […]

Chi tiết

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số […]

Chi tiết

Các công ty bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính

Các công ty bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính

Cơ sở pháp lý quy định các công ty bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính Nghị định số 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm Toán Độc Lập ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012; Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng […]

Chi tiết

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu […]

Chi tiết

Mức phạt chậm nộp tiền thuế năm 2021

Mức phạt chậm nộp tiền thuế năm 2021

Cơ sở pháp lý quy định liên quan đến việc chậm nộp tiền thuế Luật Quản lý thuế năm 2019; Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo […]

Chi tiết