Trang chủ » Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ


Đăng ký mã số mã vạch 2023

Đăng ký mã số mã vạch 2023

Mã số mã vạch hàng hóa 1. Mã số hàng hoá là gì? Mã số hàng hóa trong tiếng Anh người ta gọi là “Article Number Code” là ký hiệu bằng một dãy chữ số nguyên thể hiện như một thẻ để chứng minh hàng hóa về xuất xứ sản xuất, lưu thông của nhà sản xuất […]

Chi tiết