Trang chủ » Giấy Phép
Giấy Phép

Giấy Phép
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Thông báo hoạt động bưu chính là một trong những thủ tục cần thiết để chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính. Do đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý thì mới có thể kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách […]

Chi tiết

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (Giấy phép bưu chính) chỉ được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về kinh kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm: điều kiện về vốn, điều kiện cụ thể khác. Khi được cấp Giấy phép […]

Chi tiết

Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

Thuế là một công cụ quan trọng để Nhà Nước tăng nguồn thu ngân sách cũng như quản lý và hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong nền kinh tế. Thuế cũng đồng thời là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc đáp trả lại cộng đồng đã tạo điều kiện cho mình kinh doanh và […]

Chi tiết